GlicTake

WebGlic blog about news items I find interesting, tech news and web development.

An Spidéal

anspidéal.ie

Eagraíocht forbartha pobail é Comhlacht Forbartha an Spidéil Teoranta. Tá sé aitheanta go foirmeálta ag ranna Stáit: An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe & mar sin de… Bíonn muid gníomhach i chuille ghné d’fhorbairt pobail i gceantar an Spidéil.

Related Articles

Donal O Domhnaill

Web Developer | Tech Tutor

Enjoy deep dive blogs and quickie news as I share my experience and opinion with you.

GlicTake Favorites
Sponsor